Kontakt Om oss Anslutna butiker
Personuppgiftslagen

Informationen kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen med jämna mellanrum. Kontakta din lokala butik vid frågor kring dina personuppgifter.

Det svenska bolaget Tree of Pets är ansvarig för dina personliga uppgifter under den svenska Personuppgiftslagen (1998:204). Dina personuppgifter lagras i Sverige och behandlas inom vårt bolag och anslutna butiker.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål:

Om du vill skapa ett personligt konto hos en butik ansluten till Tree of Pets (t.ex. ditt namn och e-postadress).

För att via SMS eller e­post kunna avisera om nyheter och annan för dig intressant information (t.ex. ditt mobilnummer eller e­postadress)

För att kunna analysera dina personuppgifter för att förse dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor)

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Efter det kommer dina uppgifter raderas. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav, såsom bokföringslagen eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kontaktar då din lokala butik.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Tree of Pets och bolagets partners.